System Obsługi Toku Studiów
(portal dla pracowników dziekanatów) 

 
  

Portal dla studentów znajduje sie pod adresem
https://sots.polsl.pl/student

Aplikacja dla koordynatorów obciążeń dydaktycznych znajduje sie pod adresem
https://sots.polsl.pl/sod