Moduł Studenta Systemu Obsługi Toku Studiów
Rejestracja

Imię    
Nazwisko    
PESEL    
Nr albumu    
Miejscowość urodzenia    

Tekst widoczny na obrazku    Wpisz swoje dane w odpowiednie pola formularza.
W polu "Numer albumu" wpisz tylko cyfry swojego numeru albumu. Nie wpisuj literowego zakończenia.
Numer albumu znajdziesz w swojej legitymacji studenckiej lub indeksie.
Wpisane przez Ciebie dane zostaną porównane z danymi Systemu "Dziekanat". Pozytywny wynik porównania spowoduje wygenerowanie nazwy użytkownika i hasła.
Jeśli masz już konto, a nie pamiętasz swojej nazwy użytkownika i hasła przejdź do odzyskiwania hasła.