Moduł Studenta Systemu Obsługi Toku Studiów
Aplikacja SOTS.Student jest aplikacją archiwalną i nie można się rejestrować za jej pomocą.

Jeżeli jesteś studentem i nie masz konta studenckiego, zgłoś to do Biura Obsługi Studentów na Twoim wydziale.
Wpisz swoje dane w odpowiednie pola formularza.
W polu "Numer albumu" wpisz tylko cyfry swojego numeru albumu. Nie wpisuj literowego zakończenia.
Numer albumu znajdziesz w swojej legitymacji studenckiej lub indeksie.
Wpisane przez Ciebie dane zostaną porównane z danymi Systemu "Dziekanat". Pozytywny wynik porównania spowoduje wygenerowanie nazwy użytkownika i hasła.
Jeśli masz już konto, a nie pamiętasz swojej nazwy użytkownika i hasła przejdź do odzyskiwania hasła.