Moduł Studenta Systemu Obsługi Toku Studiów
Odzyskiwanie nazwy użytkownika i hasła

Imię    
Nazwisko    
PESEL    
Nr albumu    
Miejscowość urodzenia    

Tekst widoczny na obrazku    

Wpisz swoje dane w odpowiednie pola formularza.
W polu "Numer albumu" wpisz tylko cyfry swojego numeru albumu. Nie wpisuj literowego zakończenia.
Numer albumu znajdziesz w swojej legitymacji studenckiej lub indeksie.
Wpisane przez Ciebie dane zostaną porównane z danymi Systemu "Dziekanat". Pozytywny wynik porównania spowoduje wyświetlenie nazwy użytkownika i hasła.